top of page
Företaget

Vår affärsidé är att erbjuda kostnadseffektiva säkra lösningar efter kundens individuella behov. 

Vi arbetar med produkter av hög säkerhet och kvalité. 

Projektering och installation utförs av utbildad personal med rätt kompetens.

Vi utbildar oss kontinuerligt för att vara uppdaterade när det gäller nya regler, låsprodukter och tekniska lösningar.

Vi utför arbeten i hela Stockholmsområdet.

Innehar F-skatt

Erbjuder Rot-avdrag

Låsverket AB

Klippgatan 12

171 47 Solna

08-12 20 30 45

Organisationsnummer 559266-5003

bottom of page